System podatkowy

w Holandii

Prawdą jest, że w Holandii są jedne z najwyższych podatków, z jakimi mamy do czynienia w Europie. System podatkowy w Holandii nie należy do najprostszych. Każdy obywatel tego kraju jest rozliczany z podatków od posiadanego majątku, wygranych oraz oczywiście od osiąganego dochodu, którego jak się okazuje rozliczenie w tym kraju nie jest takie proste. Ponadto oczywiście istnieją w Holandii również podatki od osób prawnych, w tym podatek obrotowy dla firm (Omzetbelasting, nasz polski VAT, czyli w Holandii BTW, rozwinięcie skrótu – Belasting over de Toegevoegde Waarde) i wiele innych. Warto jednak podkreślić, że podatki od dochodów od osób fizycznych najbardziej zasilają budżet państwa.

Podatki płacone przez osoby fizyczne w Holandii

Podatek dochodowy od osób fizycznych (Inkostenbelasting) powinien być rozliczany raz do roku. W Holandii system podatkowy dzieli osoby fizyczne, a dokładnie źródła ich dochodów na trzy grupy zwane „box 1”, „box 2” i „box 3”. Najliczniejszą kategorią jest „box 1”, ponieważ do tej grupy należą osoby, które muszą rozliczać swój podatek z tytułu dochodów osiąganych z pracy i mieszkania. Do kategorii „box 2” trafiają podatki od dochodów osób z tytułu ich udziału w spółkach skarbowych i akcyjnych. Do „box 3” wpadają z kolei podatki z tytułu lokat i oszczędności poszczególnych podmiotów. Ponadto w Holandii, osoby fizyczne mogą spotkać się jeszcze z Overdrachtsbelasting, czyli z podatkiem płaconym w sytuacji zakupu nieruchomości.
Więcej o podatkach związanych z kategorią „box 1” dowiedzieć się można z artykułu: Box 1, czyli holenderski podatek od pracy i mieszkania.

Podatki od osób prawnych – z tytułu towarów i usług

Osoby prowadzące w Holandii własną działalność gospodarczą muszą mieć świadomość następujących obowiązków podatkowych:

  • podatek obrotowy dla firm – czyli Omzetbelasting, to inaczej nasz polski VAT, w Holandii oznaczany skrótem BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde). Rozliczenie z tego podatku powinno następować raz w miesiącu lub raz na kwartał, o czym ostatecznie decyduje urząd skarbowy, kierujący się rodzajem prowadzonej działalności. Istnieją dwie stawki podatku od wartości dodanej w Holandii – podstawowa i zredukowana. Od października 2012 roku wynosić będą one kolejno 21%(po podwyżce z 19%) oraz 6%.
  • należności celne z tytułu przywozu i wywożenia towarów do/z Holandii (Rechten bij invoer / Rechten bij uitvoer);
  • podatek akcyzowy, czyli akcyza (Accijnzen).

Pozostałe podatki w Holandii

Wśród najistotniejszych dla państwowego systemu podatkowego w Holandii znajdują się również liczne podatki od samochodów osobowych i motocykli. Kontrowersyjnym i najbardziej znanym podatkiem z tej grupy, jest podatek drogowy. Z jednej strony jest on bolączką Holendrów, a z drugiej stanowi duży ratunek finansowy dla holenderskiego budżetu, z którego wiele środków przeznaczane jest na ochronę środowiska naturalnego. Ochrona przyrody w Holandii jest dla rządzących na tyle istotna, że mieszkańcy tego kraju płacą również pośrednio lub bezpośrednio inne podatki związane z zarządzaniem wodą, odpadami czy też energią w swoich domach.